Bostadsrättsföreningen Hedslund

HSB Brf Hedslund i Rättvik

Information för mäklare.


Parkering: Köpare kan överta en av säljarens parkeringsplatser om det inte finns någon kö för just den typen av parkeringsplats vid tillfället som överlåtelsen sker. Kontakt med styrelsen måste då ske så snart en överlåtelse blir aktuell, för att kontrakt ska kunna upprättas. Kontakta sekreteraren via telefon eller vår mejl styrelsen.brfhedslund@outlook.com 


Påminn säljaren om att: 

  • återlämna nyckel till eluttag för motorvärmare och/eller garage till styrelsen 
  • lämna router och tv-box inkl. fjärrkontroll då dessa tillhör lägenheten..!


Försäkring: Medlem måste ha en hemförsäkring. Föreningen har fastighetsförsäkring med bostadstillägg.


Nu gällande stadgar:  Stadgar%20HSB%20Brf%20Hedslund%20i%20R%C3%A4ttvik%202021.pdf


Senaste årsredovisning 2022:   %C3%85rsredovisning%20HSB%20Brf%20Hedslund%20i%20R%C3%A4ttvik%202022.pdf

Post
Karta
Om