Bostadsrättsföreningen Hedslund

HSB Brf Hedslund i Rättvik

Information för mäklare.

Parkering; Köpare kan överta en av säljarens parkeringsplatser om det inte finns någon kö för just den typen av parkeringsplats vid tillfället som överlåtelsen sker. Kontakt med styrelsen måste då ske så snart en överlåtelse blir aktuell, för att kontrakt ska kunna upprättas. Kontakta sekreteraren via telefon eller vår mejl styrelsen.brfhedslund@outlook.com 

Påminn säljaren om att återlämna nyckel till eluttag för motorvärmare eller garage till styrelsen..!


Försäkring; Medlem måste ha en hemförsäkring. Föreningen har fastighetsförsäkring med bostadstillägg.


Nu gällande stadgar; Stadgar%20HSB%20Brf%20Hedslund%20i%20R%C3%A4ttvik%202021.pdf


Senaste årsredovisning 2022;  %C3%85rsredovisning%20HSB%20Brf%20Hedslund%20i%20R%C3%A4ttvik%202022.pdf

Post
Karta
Om